Velkommen

Søger du hjælp til ændring af din nuværende opvarmning og ændre det til vertikal (lodret) jordvarme kan du kontakte mig for en videre snak og dimensionering.

Hvem er jeg:

Jeg har arbejdet i entreprenørbranchen i over 50 år. De sidste 46 år med geoteknik, borearbejder, grundvandssænkning, projektledelse, tilbudsgivning og myndighedsbehandling.

Jeg udfører:

  • studie af jordens opbygning (geologien) på og omkring din parcel
  • øvrige oplysninger omkring eksisterende boringer via GEUS
  • ansøgningsarbejdet hos din kommune via portalen "Byg & Miljø", inkl. VVM-screening
  • kontakt til leverandør af varmepumper som også beregner dybden på varmeboringen
  • kontakt og aftale om udførelsestidspunkt og pris for borearbejdet hos min faste boreentreprenør

Hvad er jordvarme:

Jordvarmen udnytter, at jordens temperatur ligger konstant på 8-11 graders varme året rundt. Den temperatur er ikke afhængig af vejr og vind. Det er denne varme et jordvarmeanlæg bruger til at skabe varme i dit hus. Anlægget består af en jordvarmesonde, der er ført direkte ned i x antal meters dybde i jorden, og som er koblet på en varmepumpe, som oftest står i et bryggers. Inde i anlægget cirkulerer en frostvæske/brine, som optager varme fra jorden. På den måde bliver varmen overført til varmesystemet. Varmen kan herefter bruges til gulvvarme, radiatorer og varmt brugsvand.

Anlægget kan i den varme sæson vendes og kan derved bruges som et komfortkøl/passiv køl, således at du kan sænke temperaturen i huset. Overskudsvarme kan oplagres i jorden og bruges i den kolde sæson. Du får altså stor glæde af anlægget hele året rundt.