Borearbejder

Borearbejder for jordvarme udføres med forskellige boreteknikker:

  • Traditionel tørrotation
  • Skylleboring
  • DTH boring
  • Der udføres andre boretiknikker til specialopgaver

Min boreentreprenør har mange tusind meters erfaring i at udføre lodret jordvarme. den lodrette jordvarme er med til at give en bedre driftsøkonomi end den vandretliggende jordvarme. Den lodrette jordvarmeboring behøver minimal plads, hvorimod en vandretliggende løsning kræver bl.a. en opgravet have. Ligeledes vil vandretliggende jordvarme gøre begrænsninger på brug eller ændringer i haven, f.eks. tilbygninger, drivhuse eller større beplantninger der giver skygge.

Jeg kan hjælpe dig i hele processen fra valg af den rette varmepumpe, til ansøgningsprocessen og selvfølgelig etableringen. En vigtig faktor er at få beregnet de rette antal meter og den rette størrelse varmepumpe. Jeg har samarbejdspartnere, som kan hjælpe med begge dele.

Jeg kan finde ud af hvilken undergrund / geologi, der er hvor din boring projekteres udført. Lodret jordvarme er en god og på sigt langt billigere løsning, hvor du samtidig reducerer CO2 udslippet. Efter at anlægget er etableret, er det stort set vedligeholdelsesfrit, dog kræver kommunen, at varmepumpen tilses af en faglært installatør én gang årligt.

Jordvarmen udnytter, at jordens temperatur ligger konstant på 8-11 graders varme året rundt. Den temperatur er ikke afhængig af vejr og vind. Det er denne varme et jordvarmeanlæg bruger til at skabe varme i dit hus. Anlægget består af en jordvarmesonde, der er ført direkte ned i x antal meters (typisk 100-200 meter) dybde i jorden. Sondens frem og retur kobles på en varmepumpe, som oftest står i et bryggers. Inde i anlægget cirkulerer en frostvæske/brine, som optager varme fra jorden. På den måde bliver varmen overført til varmesystemet. Varmen kan herefter bruges til gulvvarme, radiatorer og varmt brugsvand.

Anlægget kan i den varme sæson vendes og kan derved bruges som et comfortkøl/passiv køl, således at du kan sænke temperaturen i huset. Overskudsvarme  oplagres da i jorden og bruges i den kolde sæson. Du vil altså få stor glæde af anlægget hele året rundt.