VVM-Screening

Der skal udarbejdes en VVM-screening, som er en redegørelse, hvori det vurderes, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omkringliggende område.

VVM-screening udføres på formular "BEK nr. 121 af 04/02/2019", (Miljøvuderingsbekendtgørelsen).

Det kræver altså en del papirarbejde, før du er klar til at få jordvarme. Det er et forholdsvis stort stykke arbejde, og sagsbehandlingen varierer fra kommune til kommune. Jeg vil meget gerne hjælpe til med dette.