Grøn energi

Grøn Energi

Min boreentreprenør er ekspert med mange års erfaring og rigtig mange vertikale jordvarmeboringer på sit CV.

Vertikal jordvarme er økonomisk, praktisk og ikke mindst fremtidens miljørigtige energikilde

2030 - udfasning

Med den samlede indsats i forbindelse med udfasning af olie- og gasfyr forventes det, at der vil være udskiftet ca. 60-70.000 oliefyr og ca. 120.000-170.000 gasfyr i 2030. Tiltagene til udfasning af olie- og gasfyr, som er aftalt i klimaaftalen, forventes at reducere CO2-udledningen med 700.000 ton i 2030!

2021: Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- og gasfyr

Formålet med tilskudsordningen er at udfase olie- og gasfyr og i stedet fremme brugen af individuelle varmepumper til opvarmning af bygninger. På den måde skal det bidrage til at mindske Danmarks samlede udledning af CO2.

Skrotpulje vedtaget

Fra 1. oktober 2020 træder skrotningsordningen i kraft. Denne ordning gælder dig, hvis du skifter dit fossile anlæg ud med et anlæg, som bruger alternativ energi, som vores løsninger gør.

I 2020 blev Folketingets partier enige om, at danskerne skal have et økonomisk skub, så de gamle olie- og naturgasfyr kan udfases. Det skal ske med en ny skrotningsordning, der efter sigende skal udløse et kontant tilskud, når fyret bliver skrottet til fordel for en grøn varmekilde såsom grøn fjernvarme eller en varmepumpe.