Ansøgning Byg & Miljø

Der skal udarbejdes en ansøgning hos din kommune, inden du kan få etableret en vertikal jordvarmeboring. Ansøgningen udfærdiges gennem kommunernes portal "Byg & Miljø". Det kræver altså en del papirarbejde, før du er klar til at få jordvarme. Det er et forholdsvis stort stykke arbejde med en del bore- materialetekniske data, og sagsbehandlingen varierer fra kommune til kommune.

Jeg tilbyder at udarbejde denne ansøgning for dig.

Jeg og min boreentreprenør indberetter lovmæssigt boringerne til både Kommune og til GEUS (De nationale og geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland).