Hvad er jordvarme?

Varup Termiske Boringer har mange tusind meters erfaring i at udføre lodret jordvarme. Disse meter er med til at give en bedre driftsøkonomi end den vandretliggende jordvarme. Den lodrette jordvarmeboring behøver minimal plads, hvorimod en vandretliggende løsning kræver bl.a. en opgravet have. Vi kan hjælpe dig i hele processen fra valg af den rette varmepumpe, til ansøgningsprocessen og selvfølgelig etableringen. En vigtig faktor er at få beregnet de rette antal meter og den rette størrelse varmepumpe. Vi har samarbejdspartnere, som kan hjælpe med begge dele.

Varup Termiske Boringer kan finde ud af hvilken undergrund / geologi, der er optimal for din boring. Lodret jordvarme er en god og på sigt langt billigere løsning, hvor du samtidig reducerer CO2 udslippet. Efter at anlægget er etableret, er det stort set vedligeholdelsesfrit, dog kræver kommunen, at det tilses af en faglært installatør én gang årligt.

Jordvarmen udnytter, at jordens temperatur ligger konstant på 6-8 graders varme året rundt. Den temperatur er ikke afhængig af vejr og vind. Det er denne varme et jordvarmeanlæg bruger til at skabe varme i dit hus. Anlægget består af en jordvarmesonde, der er ført direkte ned i x antal meters dybde i jorden, og som er koblet på en varmepumpe, som oftest står i et bryggers. Inde i anlægget cirkulerer en frostvæske/brine, som optager varme fra jorden. På den måde bliver varmen overført til varmesystemet. Varmen kan herefter bruges til gulvvarme, radiatorer og varmt brugsvand.

Anlægget kan i den varme sæson vendes og kan derved bruges som et comportkøl/passiv køl, således at du kan sænke temperaturen i huset. Overskudsvarme kan oplagres i jorden og bruges i den kolde sæson. Du vil altså få stor glæde af anlægget hele året rundt.